Զրուցավարների վերապատրաստման դասընթաց՝ ՀԵՀ-ում 08.04.2013