«Դարձյալ կանայք» ներկայացումը՝ կանանց համար 04.04.2013