Ճանաչողական էքսկուրսիա՝դեպի Արմավիրի մարզ 30.03.2013