Սուրբ Զատիկը՝ Իջևանի ՍՕՍ մանկական գյուղում 31.03.2013