Անվասայլակներ՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց 14.09.2011