Փոխհատուցվեց սիրիահայ ուսանողների ուսման վարձը 28.12.2012