Նոր համակարգչային լսարան՝ ագրարային համալսարանում 26.11.2012