Բացվեց միջբուհական ցուցահանդես-մրցույթը 15.11.2012