Արարատի երիտասարդները ծանոթանում են ՄԱԿ-ի ծրագրերին 08.11.2012