Միասին օգնենք հաշմանդամերեխաներին ևերիտասարդներին 06.11. 2012