Երիտասարդները հեծանվաերթով քարոզում են առողջ ապրելակերպը 01.10.2012