Նախազորակոչային տարիքի տղաները ծանոթանում են բանակային առօրյային 15.06.2018