Բազեականները օրհնություն ստացան <<Կեչառիս>> վանական համալիրում 17.08.2012