Երիտասարդական համաժողովը վեր է հանում երիտասարդական հիմնախնդիրները 11.08.2012