ՀԵՀ-ն իրականացնում է կրթական ծրագրեր քրեակատարողական հիմնարկներում 26.07.2012