ՀԵՀ Վայոց ձորի կենտրոնում բացվեց հեծանվային ակումբ 18.08.2017