Երիտասարդները պայքարում են թմրամոլության դեմ 26.06.2012