Կամավորների ակտիվացում և ներուժի խթանում 26.04.2012