Սահմանամերձ գյուղերի երեխաները՝ուշադրության կենտրոնում 17.06.2012