Երիտասարդները կատարելագործում են իրենց գիտելիքները կիրառական քաղաքագիտության ոլորտում 26.05.2012