Երիտասարդները՝ ԼՂՀ հարցի լուծման ճանապարհին 14.11.2010