Տեղի ունեցավ <<Արաբական պետությունների լիգա>> մոդել-համաժողովը 12.05.2012