«Ծրագրերի կառավարում» դասընթացի մասնակիցներին շնորհվեցին հավաստագր 26.04.2012