Երիտասարդ առաջնորդների դպրոցի ավարտական հանդիպումը 28.02.2012