Համագործակցություն ՀԵՀ Արարատի երիտասարդական կենտրոնի և ԱՄՆ Խաղաղության կորպուսի միջև 23.01.2012