Ներկայացվեցին մտավոր արատ ունեցող երիտասարդների աշխատանքները 02.12.2011