«Գարեգին Նժդեհի ուսմունքը և հայ երիտասարդությունը» 21.12.2011