Նպատակներ, խնդիրներ

 

 

Ինչպես ենք իրագործում մեր առաքելությունը
Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի առաքելության` հայրենիքում հայ երիտասարդի բարեկեցիկ ապագայի ապահովման իրագործման համար կայուն երաշխիքներ են պետք՝ առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կայունություն և տնտեսական վերելք: Ուստի հիմնադրամի առաջնային նպատակներից են.
 • աջակցել Հայաստանում ընթացող ժողովրդավարական գործընթացներին, իրավական պետության և քաղաքացիական հասարակության կայացմանը, 
 • մասնակցել Հայաստանում և արտերկրում երիտասարդական դաշտի, երիտասարդության ոլորտի խնդիրների մասին եղած տեղեկատվության հավաքման, համակարգման և հրապարակման կազմակերպմանը, 
 • կազմակերպել Հայաստանի մշակութային, գիտակրթական և պատմական ժառանգության տարածումն ու ներկայացումը արտերկրում, աջակցել շնորհաշատ երիտասարդներին,
 • նպաստել երիտասարդության շահերն ու իրավունքները ամրագրող օրենսդրական դաշտի ստեղծմանը և այդ գործընթացներում երիտասարդական կազմակերպությունների ներգրավմանը,
 • աջակցել Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք կապերի ամրապնդմանը, համատեղ ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը,
 • մասնակցել բնապահպանության, առողջապահության, զանգվածային լրատվության և հրատարակչական գործունեության, երիտասարդների սոցիալական պաշտպանության, սպորտի, երիտասարդության զբաղվածության, մասնագիտական կողմնորոշման, պատրաստման և վերապատրաստման, ինչպես նաև այլ հարակից բնագավառների հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի իրականացմանը:
Նպատակների իրագործման եղանակները
 • համագործակցություն համանման տեղական և միջազգային կազմակերպությունների, հ/կ-ների հետ,
 • արվեստի վարպետների հայաստանյան և արտասահմանյան համերգների կազմակերպում,
 • դրամաշնորհների սահմանում,
 • երիտասարդական ծրագրերի իրականացում,
 • օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի մշակութային ժառանգության տարածում,
 • երիտասարդական կրթօջախների և կազմակերպությունների հիմնում, բազմաբնույթ բարեգործական ծրագրերի միջոցով դրանց բարոյական և նյութական աջակցության ցուցաբերում,
 • համագործակցություն պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, մասնակցություն պետական ծրագրերի իրականացմանը,
 • երիտասարդների ժամանցի ու հանգստի կազմակերպում,
 • կրթական ծրագրերի մշակում և իրականացում, երիտասարդությանն առնչվող հարցերով իրավաբանական և հոգեբանական խորհրդատվության տրամադրում: