ՀԵՀ Արագածոտնի մարզային կենտրոն

 

 

Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Արագածոտնի մարզային կենտրոնն իր գործունեությունը սկսել է 2011 թվականի նոյեմբերից: Կենտրոնի առաքելությունն է Արագածոտնի մարզում կազմակերպել և իրականացնել երիտասարդական պետական քաղաքականությանն ուղղված ծրագրեր: 

Մարզային կենտրոնը համակարգում է Թամարա Խոյեցյանը:

ՀԵՀ Արագածոտնի մարզային կենտրոնի հասցե`
Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, 
Վ. Պետրոսյանի փ., շ.5, տարածք N4
Հեռ.՝  (0232)32008