ՈՒսման վարձավճարների փոխհատուցում ստացած ուսանողների ցանկը ըստ ԲՈՒՀ-երի

 

 

  Ստորև ներկայացնում ենք ՀՀ կառավարության 2018թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 1464-Ն որոշման հիման վրա Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կողմից կազմակերպված 2016 թվականի ապրիլի 02-ից 06-ն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ զինված ուժերում մարտական հերթապահություն իրականացրած կամ մարտական գործողություններին մասնակցած առկա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված ուսանողների, ըստ առաջադիմության, մասնակի՝ 20 տոկոսի չափով զեղչ և ՀՀ մասնակցությամբ հիմնված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների անվճար համակարգում չընդգրկված երկու և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող առկա ուսուցմամաբ բակալավրի կրթական ծրագրում ընդգրկված ուսանողների ուսման վարձավճարների ամբողջությամբ՝ բուհի կողմից փոխհատուցվող գումարի և ուսման վարձավճարի տարբերության չափով փոխհատուցում ստացած ուսանողների ցանկը ըստ ԲՈՒՀ-երի։