ՀԵՀ-ի կողմից ուսման վարձի փոխհատուցման հավաստագիր ստացած բակալավրիատի առաջին կուրսի ուսանողների անունները

 

 

Ներկայացնում ենք ՀԵՀ-ի կողմից ուսման վարձի փոխհատուցման հավաստագիր ստացած բակալավրիատի առաջին կուրսի ուսանողների անունները: