Մրցութային հանձնաժողովի ստեղծման հրաման

 

 

ՀՀ Նախագահի 16.02.2016թ. ՆԿ-17-Ա կարգադրությամբ գործընկեր կազմակերպություն ճանաչված Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կողմից §ՀԵՀ-ի որպես ՀՀ Նախագահի կողմից ընտրված գործընկեր կազմակերպության կողմից իրականացվող դրամաշնորհային մրցույթ¦ ծրագիրն  իրականացնելու  նպատակով,

Հրամայում եմ`


Ստեղծել մրցութային  հանձնաժողով հետևյալ կազմով.

1.      Ավետիս Բերբերյան - ՀՀ Նախագահի օգնական /Մշտական անդամ/

2.      Կարեն Ավագյան –ՀԵՀ հոգաբարձուների խորհրդի համակարգող /Մշտական անդամ/

3.      Արուսյակ Պողոսյան –ՀԵՀ Ծրագրերի իրականացման ծառայության ղեկավար /Մշտական անդամ/

4.      Ալիկ Բեժանյան –ՀԵՀ գլխավոր հաշվապահ /Մշտական անդամ/

5.      Նարինե Ռուշանյան –ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի մշակությաին ծրագրերի և մոնիթորինգի վարչության գլխավոր մասնագետ /Ոլորտային անդամ/

6.      Լիլիթ Ազատյան-ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության օրենսդրության կատարելագործման և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ /Ոլորտային անդամ/

7.      Շահեն Ավագյան – ԱԳՆ գլխավոր քարտուղար, աշխատակազմի ղեկավար /Ոլորտային անդամ/

 Հիմք` ՀՀ Նախագահի  <ՀՀ Պետական բյուջեից ՀՀ Նախագահի  աշխատակազմին հատկացված միջոցները հասարակական կազմակերպություններին որպես դրամաշնորներ հատկացնելու մասին> 19.05.2008թ. հրամանագիրը, ՀԵՀ-ի որպես ՀՀ Նախագահի կողմից ընտրված գործընկեր կազմակերպության կողմից իրականացվող դրամաշնորհային մրցույթի կանոնակարգը

Գործադիր տնօրենի ժ/պ`                                             Ա. Պողոսյան