Մրցութային հանձնաժողովի ստեղծման հրաման 03.11.2016

 

 

Հրաման Վ/Հ-311                                                                                    26 հոկտեմբերի 2016թ.

ՀՀ Նախագահի 16.02.2016թ. ՆԿ-17-Ա կարգադրությամբ գործընկերկազմակերպություն ճանաչված Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կողմից «ՀԵՀ-ի որպես ՀՀ Նախագահի կողմից ընտրված գործընկեր կազմակերպության կողմից իրականացվող դրամաշնորհային մրցույթ» ծրագիրն իրականացնելու նպատակով,

                                                        Հրամայում եմ`
                                                                    § 1
Ստեղծել մրցութային հանձնաժողով հետևյալ կազմով.

1. Ավետիս Բերբերյան - ՀՀ Նախագահի օգնական /Մշտական անդամ/
2. Կարեն Ավագյան –ՀԵՀ հոգաբարձուների խորհրդի համակարգող /Մշտական անդամ/
3. Ալեքսանդր Տեր-Հովակիմյան –ՀԵՀ Գործադիր տնօրեն /Մշտական անդամ/
4. Արուսյակ Պողոսյան –ՀԵՀ Ծրագրերի իրականացմա նծառայության ղեկավար /Մշտական անդամ/
5. Ալիկ Բեժանյան –ՀԵՀ գլխավոր հաշվապահ /Մշտական անդամ/
6. Արմինե Խաչատրյան- ՀՀ Մշակույթի նախարարության աշխատակազմի մշակութային ծրագրերի և մոնիթորինգի վարչության պետ /Ոլորտային անդամ/

Հիմք` ՀՀ Նախագահի «ՀՀ Պետականբյուջեից ՀՀ Նախագահի աշխատակազմին հատկացված միջոցները հասարակական կազմակերպություններին որպես դրամաշնորներ հատկացնելու մասին» 19.05.2008թ. հրամանագիրը, ՀԵՀ-ի որպես ՀՀ Նախագահի կողմից ընտրված գործընկեր կազմակերպության կողմից իրականացվող դրամաշնորհային մրցույթի կանոնակարգը:


Գործադիր տնօրեն Ա. Տեր-Հովակիմյան