Դրամաշնորհի տրամադրման որոշում

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ՝ ՈՐՊԵՍ ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿՈՂՄԻՑ ԸՆՏՐՎԱԾ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՂԹՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱՎՈՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

N  3 /2016 ՆԻՍՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄ
15 հունիսի 2016 թ.                                                                                   ք. Երևան
նախագահությամբ` Ա. Բերբերյանի 
ՀՀ Նախագահի օգնական (Հանձնաժողովի նախագահ, մշտական անդամ) 
մասնակցությամբ` Կ. Ավագյանի
 ՀԵՀ հոգաբարձուների խորհրդի համակարգող (Մշտական անդամ)
Ա.Տեր-Հովակիմյանի
ՀԵՀ գործադիր տնօրեն (Մշտական անդամ)
Ա. Պողոսյանի
ՀԵՀ ծրագրերի իրականացման ծառայության ղեկավար 
(Հանձնաժողովի քարտուղար, մշտական անդամ)
Ա. Բեժանյանի 
ՀԵՀ գլխավոր հաշվապահ (Մշտական անդամ)
Ս. Մանուկյանի
ՀՀ ԳԱԱ Հայոց Ցեղասպանության  թանգարան –ինստիտուտի փոխտնօրեն
Ա. Հակոբյանի
«ՀԿ կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ
Վանիկ Մինասյան 
ՀՀ ՊՆ  տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ
Սոսե Սարգսյան 
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության աշխատակազմի տարածքային կառավարման վարչության տարածքային զարգացման պլանավորման բաժնի փորձագետ 
ՀԵՀ-ի` որպես ՀՀ Նախագահի կողմից ընտրված գործընկեր կազմակերպության կողմից իրականացվող դրամաշնորհային մրցույթի հանձնաժողովը, ուսումնասիրելով վերոնշյալ մրցույթին դիմած հասարակական կազմակերպության մրցութային հայտն ու ծրագիրը,
Ո Ր Ո Շ Ե Ց 
Ծրագիրն իրականացնելու նպատակով ստորև ներկայացված հասարակական կազմակերպությունների հետ կնքել դրամաշնորհների տրամադրման պայմանագրեր.
«Մերօրյան հերոսներ» անվանակարգ.
1.«Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների» ՀԿ
   Հանձնաժողովի նիստի մասնակիցների ստորագրությունները
1.Հանձնաժողովի նախագահ                                    Ավետիս Բերբերյան
2.Հանձնաժողովի անդամ                                          Կարեն Ավագյան
3.Հանձնաժողովի անդամ                                          Ալեքսանդր Տեր-Հովակիմյան
4.Հանձնաժողովի անդամ                                          Ալիկ Բեժանյան
5.Հանձնաժողովի անդամ                                          Արփինե Հակոբյան
6.Հանձնաժողովի անդամ                                          Վանիկ Մինասյան
7.Հանձնաժողովի անդամ                                           Սոսե Սարգսյան
8. Հանձնաժողովի քարտուղար                                  Արուսյակ Պողոսյան