26 ՀԿ կստանա դրամաշնորհ

 

 

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի կողմից տրամադրվող և Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կողմից կազմակերպվող դրամաշնորհների մրցույթի հանձնաժողովի հուլիսի 24-ի նիստում որոշվեցին այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնց հետ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը կկնքի դրամաշնորհների տրամադրման պայմանագրեր։
Ստորև ներկայացնում ենք այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք դրամաշնորհ կստանան նշված անվանակարգերում։
1. «Հանրության իրազեկում ծխախոտի օգտագործման և երկրորդային ծխի վնասակար ազդեցությունների վերաբերյալ» անվանակարգ
• «Էխո» հաշմանդամ և սոցիալապես անապահով երեխաներին աջակցող ՀԿ
• «Իրազեկում և բարեփոխում» ՀԿ
• «Շարունակական մասնագիտական զարգացման հայկական ասոցիացիա» ՀԿ
• «Երիտասարդ դեղագործների ասոցիացիա» ՀԿ
• «Չարենցավանի երիտասարդական, ուսանողական» ՀԿ
2. «Էկոտուրիզմի զարգացումը՝ որպես բնության պահպանության գրավական» անվանակարգ
• «Լիվինգ սթոնզ-կենդանի քարեր» ՀԿ
• «Դոկտոր սինեմա» ԵՀԿ
• «ԵՊՀ երիտասարդ գիտնականների միավորում» ՀԿ
• «Թվային հուշարձան կրթադաստիարակչական» ՀԿ
• «Զարթոնք» զարգացման ՀԿ
• «Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա» ՀԿ
3. «Հասարակության շրջանում բնապահպանական խնդիրների մասին իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում» անվանակարգ
• «Հեռանկարային զարգացման կենտրոն» ՀԿ
• «Դեմոկրատիայի և զարգացման երիտասարդական ակադեմիա» ՀԿ
• «Հայկական օն-լայն լրատվամիջոցների և լրագրողների ասոցիացիա» ՀԿ
• «Սերունդների երկխոսություն» երիտասարդական ՀԿ
4. «Ցեղասպանություն և մշակույթ» անվանակարգ
• «Ազգային թատերական ստեղծագործական միավորում» ՀԿ
• «Մարաթուկ» մշակութային կենտրոն ՀԿ
5. «Սահմանամերձ գյուղական համայնքների առաջնահերթ խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում՚ անվանակարգ
• «Իջևան երիտասարդական դաշինք» ՀԿ
• «Միասին» երիտասարդական շարժում ՀԿ
6. «Գյուղական համայնքների բնակչության զբաղվածությունը խթանող ծրագրերի իրականացում» անվանակարգ
• «ՍՈՒՐԲ ՀԵՂԻՆԵ» բարեգործական ՀԿ
• «Բարեկամություն» կրթամշակութային ՀԿ
• ««Կոմպասս» գիտահետազոտական, կրթական և խորհրդատվական կենտրոն»
7. «Հայոց ազատագրական պայքարի ղարաբաղյան ճակատի հերոսներ» անվանակարգ
• «Այլատյացության կանխարգելման նախաձեռնություն» ՀԿ
8. «Հասարակության շրջանում զինվորի կերպարի արժևորումը՝ որպես երիտասարդ հերոսի մարմնավորում» անվանակարգ
• «ԱՐՄՍԵՍ» գիտակրթական կենտրոն ՀԿ
• «Գիտելիքահենք հասարակություն» գիտակրթական ՀԿ
9. «Վերարտադրողական առողջություն. պտղի սեռով պայմանավորված աբորտների կանխարգելում» անվանակարգ
• «Սոցիալ-հոգեբանական և վիճակագրական հետազոտությունների կենտրոն» ՀԿ