Մրցութային հանձնաժողովի ստեղծման հրաման 29.08.2014 թ.

 

 

Հրաման                                                                                № Վ/Հ-182 29 օգոստոսի 2014թ.

ՀՀ Նախագահի 03.02.2014թ. ՆԿ-9-Ա կարգադրությամբ գործընկեր կազմակերպություն ճանաչված Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կողմից «ՀԵՀ-ի որպես ՀՀ Նախագահի կողմից ընտրված գործընկեր կազմակերպության կողմից իրականացվող դրամաշնորհային մրցույթ» ծրագիրն իրականացնելու նպատակով

                                                            Հրամայում եմ`
                                                                        

                                                                         § 1
Ստեղծել մրցութային հանձնաժողով հետևյալ կազմով.

1. Ավետիս Բերբերյան - ՀՀ Նախագահի օգնական /Մշտական անդամ/
2. Կարեն Ավագյան –ՀԵՀ հոգաբարձուների խորհրդի համակարգող /Մշտական անդամ/
3. Ալեքսանդր Տեր-Հովակիմյան –ՀԵՀ Գործադիր տնօրեն /Մշտական անդամ/
4. Արուսյակ Պողոսյան –ՀԵՀ Ծրագրերի իրականացման ծառայության ղեկավար /Մշտական անդամ/
5. Ալիկ Բեժանյան –ՀԵՀ Գլխավոր հաշվապահ /Մշտական անդամ/
6. Գևորգ Գասպարյան–ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի ընդհանուր խմբապետ, կենտրոնական վարչության անդամ /Ոլորտային անդամ/

Հիմք` ՀՀ Նախագահի <ՀՀ Պետական բյուջեից ՀՀ Նախագահի աշխատակազմին հատկացված միջոցները հասարակական կազմակերպություններին որպես դրամաշնորներ հատկացնելու մասին> 19.05.2008թ. հրամանագիրը, ՀԵՀ-ի որպես ՀՀ Նախագահի կողմից ընտրված գործընկեր կազմակերպության կողմից իրականացվող դրամաշնորհային մրցույթի կանոնակարգը: