Մրցութային հանձնաժողովի ստեղծման հրաման 24.10.2013

 

 

                                       
                                                                                                                          №   Վ/Հ-78                24 հոկտեմբեր 2013թ.Հրաման


ՀՀ Նախագահի 03.07.2013թ. ՆԿ-118-Ա կարգադրությամբ գործընկեր կազմակերպություն ճանաչված Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կողմից §ՀԵՀ-ի որպես ՀՀ Նախագահի կողմից ընտրված գործընկեր կազմակերպության կողմից իրականացվող դրամաշնորհային մրցույթ¦ ծրագիրն (կից ծրագիր և նախահաշիվ)իրականացնելու  նպատակովհրամայում եմ`

                                                                                                                         §1


Ստեղծել մրցութային հանձնաժողով հետևյալ կազմով.

1.       ԱվետիսԲերբերյան- ՀՀ Նախագահի օգնական /Մշտական անդամ/

2.       Կարեն Ավագյան –ՀԵՀ հոգաբարձուների խորհրդի համակարգող /Մշտական անդամ/

3.       Արուսյակ Պողոսյան –ՀԵՀ Ծրագրերի իրականացման ծառայության ղեկավար /Մշտական անդամ/

4.       Ալիկ Բեժանյան –ՀԵՀ Գլխավոր հաշվապահ /Մշտական անդամ/

5.       Ալեքսանդ Բազարչյան –ՀՀ ԱՆ Առողջապահության  ազգային  ինստիտուտի տեղեկատվական և վերլուծական հարցերով փոխտնօրեն /Ոլորտային անդամ/

6.       Հայկ Գալստյան–ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության աշխատակազմի տարածքային կառավարման և զարգացման վարչության պետ /Ոլորտային անդամ/

7.       Արփինե Հակոբյան - <ՀԿ կենտրոն> քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ/ Ոլորտային անդամ/

8.       Նարինե Մովսիսյան–Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Առողջապահական ծառայությունների հետազոտման և զարգացման կենտրոնի հակածխախոտային ծրագրերի ղեկավար /Ոլորտային անդամ/:

Հիմք` ՀՀ Նախագահի  «ՀՀ պետական բյուջեից ՀՀ նախագահի աշխատակազմին հատկացված միջոցները հասարակական կազմակերպությունների հասարակական կազմակերպություններին որպես դրամաշնորներ հատկացնելու մասին» 19.05.2008թ.հրամանագիրը հրամանագիրը, ՀԵՀ-ի որպես ՀՀ նախագահի կողմից ընտրված գործընկեր կազմակերպության կողմից իրականացվող դրամաշնորհային մրցույթի կանոնակարգը: