Մրցութային հանձնաժողովի ստեղծման հրաման 17.12.2013

 

 

   Վ/Հ-113                17 դեկտեմբեր 2013թ.


Հրաման


ՀՀ Նախագահի 03.07.2013թ. ՆԿ-118-Ա կարգադրությամբ գործընկեր կազմակերպություն ճանաչված Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կողմից §ՀԵՀ-ի որպես ՀՀ Նախագահի կողմից ընտրված գործընկեր կազմակերպության կողմից իրականացվող դրամաշնորհային մրցույթ¦ ծրագիրն (կից ծրագիր և նախահաշիվ)իրականացնելու  նպատակով


հրամայում եմ`

§1

Ստեղծել մրցութային  հանձնաժողով հետևյալ կազմով.

1.       Ավետիս Բերբերյան - ՀՀ Նախագահի օգնական /Մշտական անդամ/

2.       Կարեն Ավագյան –ՀԵՀ հոգաբարձուների խորհրդի համակարգող /Մշտական անդամ/

3.       Ալեքսանդր Տեր-Հովակիմյան –ՀԵՀ Գործադիր տնօրեն /Մշտական անդամ/

4.       Արուսյակ Պողոսյան –ՀԵՀ Ծրագրերի իրականացման ծառայության ղեկավար /Մշտական անդամ/

5.       Ալիկ Բեժանյան –ՀԵՀ Գլխավոր հաշվապահ /Մշտական անդամ/

6.       Վարդգես Բարսեղյան-«Հայաստանի Երիտասարդության Ազգային Խորհուրդ» ՀԿ-ի Մշակութային հանձնախմբի նախագահ /Ոլորտային անդամ/:

Հիմք` ՀՀ Նախագահի  <ՀՀ Պետական բյուջեից ՀՀ Նախագահի  աշխատակազմին հատկացված միջոցները հասարակական կազմակերպություններին որպես դրամաշնորներ հատկացնելու մասին> 19.05.2008թ. հրամանագիրը, ՀԵՀ-ի որպես ՀՀ Նախագահի կողմից ընտրված գործընկեր կազմակերպության կողմից իրականացվող դրամաշնորհային մրցույթի կանոնակարգը: